Το Εργαστήριο Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών μελετά τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς νοσημάτων και αναπτύσσει νέες φαρμακολογικές προσεγγίσεις σε πειραματικό (προ-κλινικό) και σε κλινικό επίπεδο.

Επίσης, το Εργαστήριο Φαρμακολογίας παρέχει εκπαιδευτικό έργο στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Το Εργαστήριο Φαρμακολογίας αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού δικτύου CIVIS.

e-genius.gr ...intelligent web software