Η Ομάδα Μεταφραστικής Νευρολογίας (GTN Lab) δημιουργήθηκε το 2018 από τον Επισκέπτη Καθηγητή Α. Λουρμπόπουλο σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ι. Μουρούζη και την υποστήριξη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Πάντου (Διευθυντή του Τμήματος).

Η Ομάδα Μεταφραστικής Νευρολογικής Έρευνας (GTNR) εστιάζεται στην εύρεση φαρμάκων και τρόπων προώθησης της αναγέννησης και της πλαστικότητας μετά από εγκεφαλικό, χρησιμοποιώντας μοντέλο μακροχρόνιου (χρόνιου) πειραματικού εγκεφαλικού επεισοδίου (fMCAo σε μύες) σε μεταφραστική βάση.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας #1

Αθανάσιος Λουρμπόπουλος
e-genius.gr ...intelligent web software