Η Ομάδα Μεταφραστικής Νευρολογίας (GTNR Lab) δημιουργήθηκε το 2018 από τον Επισκέπτη Καθηγητή Α. Λουρμπόπουλο σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ι. Μουρούζη και την υποστήριξη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Πάντου (Διευθυντή του Τμήματος).

Υπεύθυνος Επικοινωνίας #1

Αθανάσιος Λουρμπόπουλος
e-genius.gr ...intelligent web software