Επίκεντρο της έρευνας

Η έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση φλεγμονωδών διεργασιών και ανοσιακών αλληλεπιδράσεων, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον λειτουργικό/ρυθμιστικό ρόλο της ισταμίνης και των υποδοχέων της3 στην φυσιολογία και παθολογία του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των (αυτο)άνοσων και φλεγμονωδών διαταραχών και των αντιδράσεων υπερευαισθησίας. Φαρμακολογικά δραστικοί παράγοντες που στοχεύουν κυρίως το ισταμινεργικό σύστημα διερευνώνται ως προς τη μεταφραστική τους αξία στην ενορχήστρωση της οξείας και χρόνιας φλεγμονής4, την ανοχή στα αντιγόνα5, την ανάπτυξη6 και την προσαρμοστική και προστατευτική κυτταρική απόκριση7. Σημειώνεται ότι, αν και οι δράσεις της ιοσταμίνης μελετώνται από τις αρχές του 20ου αιώνα, η ταυτοποίηση του Η4 υποδοχέα το 2000 και ο εντοπισμός του κυρίως στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος αναβίωσε το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας για το ρόλο της ισταμίνης στην ανοσορρύθμιση και τη φλεγμονή.

Ο ρόλος της ισταμίνης ή/και των υποδοχέων της

  • στην ενορχήστρωση της οξείας  και της χρόνιας φλεγμονής
  • στην ανοχή έναντι των αλλεργιογόνων σε αλλεργικούς ασθενείς
  • στη συμβιωτική σχέση των μικροβίων με τον ξενιστή
  • στους προσαρμοστικούς και προστατευτικούς μηχανισμούς του κυτταρικού stress  και στην ανάπτυξη

Προκλινική αξιολόγηση της αντιφλεγμονώδους ή/και ανοσοτροποποιητικής δράσης παλαιότερων και νέων φαρμακολογικώς δραστικών ουσιών που στοχεύουν κυρίως στους υποδοχείς ισταμίνης Η1-Η4

Διερεύνηση των μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών κατά τις αντιδράσεις υπερευαισθησίας στα φάρμακα (φαρμακευτική αλλεργία)

e-genius.gr ...intelligent web software