Ερευνητικές Υποδομές

ΕΖΕΦΙΣ

Εγκατάσταση Εκτροφής, Προμήθειας και Χρήσης Ζώων Εργαστηρίου Φαρμακολογίας (ΕΖΕΦΙΣ)

Οι απαιτήσεις της ταχείας ανάπτυξης της προκλινικής έρευνας στον τομέα του φαρμάκου, οδήγησαν στην ανάγκη αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων ζώων εργαστηρίου. Το 2016, το Εργαστήριο Φαρμακολογίας απέκτησε οργανωμένη Εγκατάσταση Εκτροφής, Προμήθειας και Χρήσης Ζώων Εργαστηρίου(ΕΖΕΦΙΣ) με την υποστήριξη του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Η υποδομή είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις εθνικές και τις διεθνείς προδιαγραφές.

Σκοπός της ΕΖΕΦΙΣ

Σκοπός της ΕΖΕΦΙΣ είναι η παροχή της απαραίτητης υποδομής για την εκπόνηση προκλινικής έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα της ιατρικής επιστήμης γενικότερα και της φαρμακολογίας ειδικότερα. Παράλληλα σκοπός της ΕΖΕΦΙΣ είναι η προσέλκυση εξωτερικών συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σε όλες τις πρακτικές τηρούνται οι επικαιροποιημένες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η αρχή των 3Rs: •Αντικατάσταση (Replacement) της χρήσης ζώων με εναλλακτικές μεθόδους • Μείωση (Reduction) του αριθμού των ζώων ανά πείραμα • Βελτίωση (Refinement) των χειρισμών, αποσκοπώντας στη μείωση της καταπόνησης και του πόνου και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ευζωίας των ζώων, αλλά και ο σεβασμός (respect) προς αυτά.

Η Εγκατάσταση περιλαμβάνει:

 • Κεντρικό Σύστημα καθαρισμού αέρα και κλιματισμού

 • Εγκαταστάσεις καθαρισμού και αποστείρωσης του εξοπλισμού

 • Συστοιχία ατομικά αεριζόμενων κλωβών, αίθουσα διαβίωσης μυών

 • Αίθουσα αναισθησίας και χειρουργικών διαδικασιών

  Εργαστήριο "Σ. Παπαδημητρίου - Δ. Βαρώνος"

  Στα πλαίσια της συνεργασίας του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών  με την  Α’ Καρδιολογική Κλινική του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, δημιουργήθηκε το 1993 η Ερευνητική Μονάδα  Μελέτης της Φαρμακολογίας του Καρδιαγγειακού  Συστήματος. Το εργαστήριο αυτό είχε την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση και το 2008 έλαβε την ονομασία Εργαστήριο  «Σ. Παπαδημητρίου – Δ. Βαρώνος»

  Στο εργαστήριο «Σ. Παπαδημητρίου – Δ. Βαρώνος»  βρίσκεται η Πειραματική διάταξη Μελέτης Απομονωθείσας Καρδιάς μικρών ζώων. Η πειραματική διάταξη περιλαμβάνει σύστημα διπλοτοιχωματικών υαλίνων οργάνων, κυκλοφορητές Techne, περιστροφική αντλία, βηματοδότη τύπου Harvard, μετατροπέα  μέτρησης της ενδοκοιλοτικής πίεσης της αριστεράς κοιλίας και της πρώτης παραγώγου της, μετατροπέα μέτρησης πίεσης διαπότισης των στεφανιαίων αγγείων  και διπολικά ηλεκτρόδια συνδεδεμένα με ειδικό μετατροπέα (ECG amplifier, EMKA Technologies) για την καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος σε απομονωθείσα καρδιά, ηλεκτρονικό υπολογιστή και ειδικό πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων (Software, EMKA Technologies). Η διάταξη αυτή επιτρέπει την ex vivo διαπότιση της καρδιάς μικρών ζώων και τη μελέτη της λειτουργικότητας της εξωσωματικά.

  Εργαστήριο Κυτταροκαλλιεργειων

  Το εργαστήριο κυτταροκαλλιεργειών  της Φαρμακολογίας  ανακαινίστηκε το 2016 με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση. Η υποδομή του εργαστηρίου περιλαμβάνει: επωαστικούς κλιβάνους CO2, Θάλαμους  βιολογικής ασφάλειας καθέτου νηματικής ροής, συσκεύη υπερήχων, ανακυκλοφορητή, δοχεία υγρού αζώτου, φυγόκεντρο, απλό μικροσκόπιο και ανάστροφο μικροσκόπιο φθορισμού (Zeiss Axiovert 25), το οποίο φέρει ειδική ψηφιακή κάμερα (Zeiss Axiocam) συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή και πρόγραμμα ανάλυσης εικόνας. Μέρος του παραπάνω εξοπλισμού αποτέλεσε ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

  Ειδικό σύστημα μελέτης συσταλτικότητας και ροής ιόντων ασβεστίου σε κυτταρικό επίπεδο (ΙΟΝ-OPTIX Calcium and Contractility in isolated myocytes) που περιλαμβάνει μικροσκόπιο Olympus IX71 και ειδική κάμερα και λογισμικό για την καταγραφή και ανάλυση εικόνας και φθορισμού. Το σύστημα αυτό επιτρέπει την εκτίμηση της λειτουργικότητας απομονωθέντων καρδιακών κυττάρων.

  Εργαστήριο Μίνας και Πίας Ζομπανάκη

  Το εργαστήριο Μίνας και Πιας Ζομπανάκη δημιουργήθηκε στην Φαρμακολογία το 2008 με την ευγενική χορηγία του κ. Μίνωα Ζομπανάκη και των υιών του Ανδρέα και Κώστα. Η μονάδα αυτή συνέβαλλε στην περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση του Εργαστηρίου με την προσθήκη εξοπλισμού που επέτρεψε τη μέτρηση κυττοκινών, χυμοκινών, ορμονικών, φλεγμονωδών και αυξητικών παραγόντων σε βιολογικά υγρά και ιστούς ασθενών και πειραματοζώων. Ο εξοπλισμός αυτός συμπεριέλαβε το αυτόματο αναλυτικό σύστημα Luminex 200IS και σύστημα μετρήσεων ELISA.

  e-genius.gr ...intelligent web software