Μεταπτυχιακές Σπουδές

1. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «ΜΕΘ-Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα» (Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ)

2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία» (Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ)

3. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα» (Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ)

4. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός » (Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ)

5. Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών «Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

6. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Κλινική Φαρμακολογία -Θεραπευτική" (Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

7. Διεθνές Διατμηματικό μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα «Athens International Master Programme in Neurosciences», του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

8. Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών «Προχωρημένη Φαρμακολογία» της Φαρμακευτικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

9. Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών «Κλινική Φαρμακευτική» της Φαρμακευτικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

10. Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών «Ογκολογία Θώρακος: σύγχρονη κλινικο-εργαστηριακή προσέγγιση και έρευνα» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

e-genius.gr ...intelligent web software