Μεταπτυχιακό πρόγραμμα CIVIS με τίτλο «Challenges and innovative approaches in cardio-metabolic disease»

Το Εργαστήριο Φαρμακολογίας σε συνεργασία το Universidad Autónoma de Madrid (UAM), το Sapienza University of Rome (SUR), το Université libre Bruxelles (ULB) και το University of Bucharest (UB) διοργανώνει διεθνές μεταπτυχιακό πρόγραμμα CIVIS με τίτλο «Challenges and innovative approaches in cardio-metabolic disease». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές από τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια του CIVIS και περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα και διδασκαλία από απόσταση και πρακτική άσκηση όλων των φοιτητών στο Εργ. Φαρμακολογίας με Hands-on συνεδρίες.

Για αιτήσεις συμμετοχής και πλήρες πρόγραμμα πατήστε εδώ.

e-genius.gr ...intelligent web software