Νοσηλευτική Σχολή

Διευθυντής: Καθηγητής Κ. Πάντος

Στη διάρκεια των θεωρητικών διαλέξεωνπου εντάσσονται στην Φαρμακολογία, οι δευ-τεροετείς φοιτητές του τμήματος διδάσκονταιτις γενικές αρχές της φαρμακοκινητικής καιφαρμακοδυναμικής, τις αρχές συνταγογραφίαςκαι της θεραπευτικής των νόσων του ανθρώ-που. Τα κεφάλαια της διδακτέας ύλης καλύπτουν τις απαραίτητες για τη νοσηλευτική φρο-ντίδα γνώσεις της φαρμακευτικής αγωγής

Περιεχόμενο

Γενικές αρχές Φαρμακολογίας• Φαρμακοκινητική• Φαρμακοδυναμική• Ανεπιθύμητες ενέργειες ΑλληλεπιδράσειςΦαρμακοεπαγρύπνηση • Φάρμακα σε ιδιαίτερες ομάδες πληθυσμού• Αρχές συνταγογράφησης• Γενικές αρχές Χημειοθεραπείας λοιμώξεων• Χημειοθεραπεία λοιμώξεων • Φαρμακολογία ενδοκρινικού• Φάρμακα για τον σακχαρώδη Διαβήτη• Εισαγωγή στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα• Χολινεργικά φάρμακα- Αντιχολινεργικά φάρ-μακα • Γαγγλιο- Μυοπληγικά • Συμπαθομιμητικά φάρμακα • Συμπαθολυτικά φάρμακα• Φαρμακολογία Κυκλοφορικού - Καρδιολογικά Φάρμακα• Αντιπηκτικά• Φάρμακα στις αναιμίες • Φάρμακα αναπνευστικού• Αντιαλλεργικά Φάρμακα• Φάρμακα γαστρεντερικού• Φαρμακολογία της Φλεγμονής/ Πόνου-ΜΣΑΦ• Εισαγωγή στην ψυχοφαρμακολογία• Αντιψυχωσικά φάρμακα • Αντικαταθλιπτικά φάρμακα • Ηρεμιστικά- Αγχολυτικά-Υπνωτικά φάρμακα• Αντιπαρκινσονικά- Φάρμακα Νευροεκφυλι-στικών παθήσεων• Αντικαρκινικά Φάρμακα• Κλινικές εφαρμογές.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ :

1) Βασική και Κλινική Φαρμακολογία, Katzung G. Bertram, Trevor J. Anthony, Εκδότης: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

2) Goodman, Gillman's Η Φαρμακολογική Βάση της Θεραπευτικής, Brunton L. Εκδότης: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

e-genius.gr ...intelligent web software