Η ομάδα μας


Κωνσταντίνος Πάντος

Καθηγητής/Διευθυντής

Ο Δρ. Κ. Πάντος έλαβε το πτυχίο του στην Ιατρική και το διδακτορικό του από την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Είναι εκπαιδευμένος στην Κλινική και επεμβατική καρδιολογία στο University College & Middlesex Hospital, London, UK.

Βιογραφικό

Ο Δρ. Κ. Πάντος έλαβε το πτυχίο του στην Ιατρική και το διδακτορικό του από την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Είναι εκπαιδευμένος στην Κλινική και επεμβατική καρδιολογία στο University College & Middlesex Hospital, London, UK. Είναι επί του παρόντος Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ένας από τους συγγραφείς του βιβλίου με τίτλο «Μυοκαρδιακή ισχαιμία: από τους μηχανισμούς στις θεραπευτικές δυνατότητες» από τους Cokkinos / Pantos / Heusch / Taegtmeyer (Eds), Springer, 2006. Τα τελευταία 20 χρόνια, η έρευνά του επικεντρώνεται στον ρόλο της θυρεοειδικής ορμόνης στο αναγέννηση των ιστών (μυοκάρδιο, νευρικός ιστός, πάγκρεας, σήψη, καρκίνος) και ειδικά σε ενδογενείς μηχανισμούς επιδιόρθωσης / αναγέννησης μετά από τραυματισμό του μυοκαρδίου. Αυτή η έρευνα έχει καταλήξει σε μια κλινική δοκιμή Φάσης II (Thy-Repair) που διερεύνησε τις επιδράσεις του Τ3 σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. (EudraCT: 2016-000631-40). Έχει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό κλινικών δοκιμών και την επανατοποθέτηση γνωστών φαρμάκων σε νέες ενδείξεις. Ήταν ένας από τους κλινικούς εμπειρογνώμονες στο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο «Αποτελεσματική στρατολόγηση ασθενών για καινοτόμες κλινικές δοκιμές υπαρχόντων φαρμάκων σε άλλες ενδείξεις» (PONTE).
Ο Δρ. Πάντος έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 120 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, το έργο του έχει λάβει περισσότερες από 3800 παραπομπές (Google Scholar, h-index 39). Έχει επίσης υπηρετήσει ως συντάκτης σε 4 ειδικά τεύχη διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Έχει αρκετές ερευνητικές συνεργασίες με τη φαρμακευτική βιομηχανία (Gilead, Menarini, Sanofi-Aventis, Servier, Uni-Pharma Laboratories S.A.)

Αθανάσιος Λουρμπόπουλος

Επισκέπτης Καθηγητής (Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδας)

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ομάδας είναι Ειδικός Νευρολόγος με πολυετές υπόβαθρο στις Νευροεπιστήμες και σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Institute for Stroke and Dementia Research (Munich) και στο Πανεπιστήμιο Charite του Βερολίνου.

Βιογραφικό

Ο Α. Λουρμπόπουλος είναι Ειδικός Νευρολόγος (2013) με πολυετή μεταφραστική εκπαίδευση στις Νευροεπιστήμες. Έλαβε το πτυχίο Ιατρικής (2001) και το διδακτορικό του ("Μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων στο πειραματικό εγκεφαλικό", 2009) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκπαιδεύτηκε μεταδιδακτορικά στο Institute for Stroke and Dementia Research LMU-Munich (2013 - σήμερα) και στο Charite Medical School Berlin (2014-2016). Από το 2017 (ως σήμερα) εργάζεται ως Ειδικός Νευρολόγος σε εξειδικευμένο Κέντρο Νευρολογικών Νόσων στο Μόναχο (Schoen Klinik Bad Aibling), όπου και εξειδικεύεται περαιτέρω στα αγγειακά εγκεφαλικά και την Νευροεντατικολογία. Η πολυετής του ερευνητική και κλινική δραστηριότητα του συνδυάζει την κλινική Νευρολογία/ Νευροεντατικολογία με τις πειραματικές Νευροεπιστήμες (έμφαση στη Μικροσκοπία και Νευροανοσολογία). Το κύριο ερευνητικό του ενδιαφέρον είναι τα εγκεφαλικά επεισόδια με έμφαση στη νευροανοσολογία τους, τις πολυοργανικές τους επιδράσεις του και τη μετα-εγκεφαλική νευροπλαστικότητα. Έχει υποστηριχθεί από διάφορες υποτροφίες και ερευνητικά προγράμματα (ΙΚΥ Fellowship, European Neurological Society Fellowship, Marie-Curie Fellowship, Sanofi Fellowship, Unipharma Grant for Stroke and Sepsis research). Είναι εφευρέτης 1 διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας για νέα φάρμακα. Το έργο του έχει λάβει περισσότερες από 1600 αναφορές σύμφωνα με το Google Scholar (h-index 18).

Το 2018 ίδρυσε ως Επισκέπτης Καθηγητής την Ομάδα Μεταφραστικής Νευρολογικής Έρευνας (GTNR) στο Τμήμα Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, υπό την υποστήριξη του Διευθυντή Καθ. Κ. Πάντου και του Αναπλ. Καθ. Ι. Μουρούζη. Στα πλαίσια αυτά ανέπτυξε de novo το μοντέλο πειραματικών εγκεφαλικών, εκτεταμένων συμπεριφορικών δοκιμασιών και την Μικροσκοπία/ Νευροπαθολογία στο Τμήμα Φαρμακολογίας.

Ιορδάνης Μουρούζης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο I. Μουρούζης έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (2001) και το διδακτορικό τίτλο σπουδών με θέμα «Θυρεοειδή ορμόνη και καρδιοπροστασία» (2006, Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Βιογραφικό

Ο I. Μουρούζης έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (2001) και το διδακτορικό τίτλο σπουδών με θέμα «Θυρεοειδή ορμόνη και καρδιοπροστασία» (2006, Πανεπιστήμιο Αθηνών). Είναι ειδικευμένος καρδιολόγος (τίτλος ειδικότητας 2012) και είναι επί του παρόντος Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ο επιστημονικός συντονιστής της ομάδας GCardPha. Έχει σημαντική εμπειρία σε πειραματικά μοντέλα όπως μοντέλο απομονωθείσας καρδιάς επίμυος, in vivo μοντέλο ισχαιμίας-επαναιμάτωσης, υπερηχοκαρδιογράφημα σε μύες και επίμυες, βιοχημικές και μοριακές τεχνικές. Η έρευνά του επικεντρώνεται στο ρόλο της θυρεοειδικής ορμόνης στην επισκευή/αναγέννηση ιστών (μυοκάρδιο, νευρικός ιστός, πάγκρεας, σήψη) και ειδικά σε ενδογενείς μηχανισμούς επιδιόρθωσης/αναγέννησης μετά από τραυματισμό του μυοκαρδίου. Αυτή η έρευνα κατέληξε σε κλινική δοκιμή Φάσης II (Thy-Repair) που μελέτησε τις επιδράσεις της Τ3 σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (EudraCT: 2016-000631-40) και δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Thyroid το 2022. Συμμετέχει επίσης σε αρκετές πειραματικές έρευνες σχετικά με το ρόλο παλαιών και νέων φαρμακολογικών παρεμβάσεων στον τραυματισμό και την επιδιόρθωση ιστών (ρανολαζίνη, αμιωδαρόνη, δρονεδαρόνη, τριμεταζιδίνη, δοβουταμίνη, κλενβουτερόλη, φαινυλεφρίνη, σιλδεναφίλη, μορφίνη). Είναι εφευρέτης 2 διεθνών και 3 ελληνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για νέα φάρμακα.
Ήταν ένας από τους κλινικούς εμπειρογνώμονες στο χρηματοδοτούμενο από την EE έργο «Αποτελεσματική στρατολόγηση ασθενών για καινοτόμες κλινικές δοκιμές υπαρχόντων φαρμάκων σε άλλες ενδείξεις» (PONTE) και έχει σημαντική εμπειρία στη μεταφραστική έρευνα και τη στατιστική ανάλυση. Είναι ο επιστημονικός συντονιστής για το Παν. Αθηνών στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Αναζωογόνηση της διαβητικής καρδιάς και των νεφρών με χρήση ειδικών για το στρες νανο-φορέων θυρεοειδικής ορμόνης» (EURONANOMED2019-049 / REASON, 2020-2023)
Ο Ι. Μουρούζης έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 115 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Το έργο του έχει λάβει περισσότερες από 3900 αναφορές σύμφωνα με το Google Scholar (h-index 39). Έχει δημοσιεύσει 3 κεφάλαια σε διεθνή επιστημονικά βιβλία. Είναι ένας από τους δύο εκπροσώπους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Συμβούλιο HEALTH HUB του προγράμματος CIVIS, ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε από τη συμμαχία εννέα κορυφαίων ερευνητικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη.

Άγγελος Παυλόπουλος

Ιατρός, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ο Άγγελος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1996. Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διατριβή του αφορά την μελέτη θυρεοειδικών αναλόγων ως δυνητική θεραπευτική παρέμβαση μετά το stroke.

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1996. Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2020). Το επιστημονικό του ενδιαφέρον είναι η μοριακή βάση των νευροεκφυλιστικών παθήσεων και οι καινοτόμες σύγχρονες νευρολογικές θεραπευτικές προσεγγίσεις. Τον συναρπάζουν οι συνεχείς προκλήσεις που παρουσιάζουν οι Νευροεπιστήμες ως πεδίο έρευνας και η ιδέα ότι η διεπιστημονικότητα είναι ο ίσως το μόνο κλειδί για την επίλυσή τους. Το Μάρτιο του 2019 εντάχθηκε στο GTN2RLab με σκοπό να εμβαθύνει στην βασική έρευνα των αγγειακών εγκεφαλικών. Από το 2021 είναι υποψήφιος Διδάκτωρ με θέμα διδακτορικής διατριβής "Δράσεις και μοριακοί μηχανισμοί νέων θυρεοειδικών αναλόγων στο πειραματικό ισχαιμικό εγκεφαλικό.".

Νεφέλη Ζέρβα

Ιατρός, Υποψήφια Διδάκτωρ

Η Νεφέλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1996. Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διατριβή της αφορά την μελέτη του συστήματος θυρεοειδικών υποδοχέων και ορμονών μετά το stroke.

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1996. Έλαβε το πτυχίο Ιατρικής από την Ιατρική Σχολή Αθηνών (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) το 2020. Το επιστημονικό της ενδιαφέρον είναι οι Νευροεπιστήμες και ειδικότερα ο τομέας των Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων. Τον Σεπτέμβριο του 2018 εντάχθηκε στο GTN2R Lab με σκοπό να διευρύνει το γνωστικό της πεδίο και να συμμετέχει ενεργά στην έρευνα του Εγκεφάλου. Από το 2021 είναι υποψήφια Διδάκτωρ με θέμα διδακτορικής διατριβής "Δράσεις και μοριακοί μηχανισμοί των υποδοχέων της θυρεοειδούς ορμόνης στο πειραματικό ισχαιμικό εγκεφαλικό.". 

Γεράσιμος Δαμίγκος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μεταπτυχιακός φοιτητής

Ο Γεράσιμος γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογία Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, από όπου έλαβε το δίπλωμά του το 2020.

Το project του αφορά την de novo ανάπτυξη ενός αλγορίθμου μηχανικής μάθησης για την αυτόματη ανάλυση του εμφράκτου μετά το stroke (StrokeAnalyst, συνεργασία με Εργαστήριο VVR Πάτρας, Καθ. Κ. Μουστάκας και Δρ. Ε. Ζαχαράκη).

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανική Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, από όπου έλαβε το πτυχίο του το 2020. Επιστημονικά ενδιαφέροντα είναι η ρομποτική, η βιομηχανική, τα νευρωνικά δίκτυα, η μηχανική μάθηση, Θεωρεί ότι η επιστήμη μπορεί να λύσει προβλήματα και να διευρύνει τους ορίζοντές μας. Τον Μάρτιο του 2019 έγινε μέλος του εργαστηρίου GTN για διεπιστημονική κατανόηση των λειτουργιών και της πολυπλοκότητας του εγκεφάλου. Από τον Δεκέμβριο του 2021 εκπονεί την διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Lulea της Σουηδίας.

Νικόλαος Καρβέλας

Ιατρός

Ο Νικόλαος γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι ιατρός εν αναμονεί ειδικότητας Νευρολογίας, έχοντας αποφοιτήσει το 2021 από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Το Project του αφορά την μελέτη των χρόνιων μεταβολών (> 6μηνών μετά το stroke) τοπικά στην περιοχή του εμφράκτου και απομακρυσμένα, σε νευροανατομικά συνδεόμενες περιοχές.

Βιογραφικό

Ο Νικόλαος Καρβελάς γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι ιατρός εν αναμονεί ειδικότητας Νευρολογίας, έχοντας αποφοιτήσει το 2021 από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, σε εργαστηριακό και κλινικό επίπεδο, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, τις άνοιες και την νευρολογική αποκατάσταση. Από το 2021 λαμβάνει μέρος στη μελέτη του χρονίου εγκεφαλικού επεισοδίου στο GTN2R Lab, με σκοπό τη βαθύτερη κατανοήση της παθοφυσιολογίας του για την εύρεση θεραπευτικών παρεμβάσεων. Παράλληλα, είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Νοητικών Διαταραχών και Άνοιας του Αιγινητείου νοσοκομείου.

Μιχάλης Γεωργόπουλος

Φοιτητής Ιατρικής

Ο Μιχάλης γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι προπτυχιακός φοιτητής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι προπτυχιακός φοιτητής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Αστέριος Κοκκωνάκης

Φοιτητής Βιολογίας

Ο Αστέριος γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι τελειόφοιτος φοιτητής του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το project του αφορά in vitro μελέτη μοριακών μονοπατιών και δράσεων μακροφάγων μετά το stroke.

Βιογραφικό

Ο Αστέριος γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι τελειόφοιτος φοιτητής του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από την Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία, την Ανοσολογία και τις Νευροεπιστήμες. Τον προσελκύει η διερεύνηση κυτταρικών αλληλεπιδράσεων, σηματοδοτικών μονοπατιών, μοριακών μηχανισμών, καθώς και η αναζήτηση καινοτόμων θεραπειών. Τον Φεβρουάριο του 2022 εντάχθηκε στο GTNR Lab στο πλαίσιο εκπόνησης της Διπλωματικής του Εργασίας με θέμα τις μοριακές αλλαγές στα κύτταρα του περιφερικού ανοσοποιητικού συστήματος μετά από επίδραση σε αυτά ορού ζώων με ισχαιμικό εγκεφαλικό.

Νίκος Πλακωπίτης

Ιατρός

Ο Νίκος γεννήθηκε στη Λάρισα. Είναι ιατρός εν αναμονεί ειδικότητας Νευρολογίας, έχοντας αποφοιτήσει το 2022 από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βιογραφικό

Ο Νίκος γεννήθηκε στη Λάρισα. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ιωάννα Γέμου

Τελειόφοιτη Φοιτήτρια Πολυτεχνείου Πάτρας

Η Ιωάννα γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 2000. Είναι τελειόφοιτη φοιτήτρια του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

Το project της αφορά την εξέλιξη του StrokeAnalyst σε λεπτές τομές εγκεφαλικών (με χρώσεις Nissl, ανοσοϊστοχημικές ή άλλες), και ανάλυση του εμφράκτου με αλγορίθμους τεχνητής Νοημοσύνης (συνεργασία με Εργαστήριο VVR Πάτρας, Καθ. Κ. Μουστάκας).

Βιογραφικό

Η Ιωάννα γεννήθηκε στην Άρτα. Είναι τελειόφοιτη φοιτήτρια του Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Alumni

  • Γιώργος Σκανδαλάκης, Ιατρός (ειδικ. Νευροχειρουργός, Αθήνα)
  • Κωνσταντίνος Φιλιππάκης, Φοιτητής Ιατρικής
  • Αργυρώ Κουμέντη, Φοιτήτρια Ιατρικής
  • Κωνσταντίνα Χατζηκύρκου, Φοιτήτρια Ιατρικής
  • Αναστασία Χαβιαροπούλου, Ιατρός (ειδικ. Γυναικολογίας, Mainz)
  • Αρετή Κοτρώνη, Ιατρός (ειδικ. Αναισθησιολογίας, Κρήτη)
  • Χρήστος Πετρίτσης, Φοιτητής Ιατρικής

Υπεύθυνος Επικοινωνίας #1

Αθανάσιος Λουρμπόπουλος
e-genius.gr ...intelligent web software